Staże zawodowe w Porcie Lotniczym w Katowicach

W okresie wakacji letnich uczniowie/uczennice Technikum nr 4 Transportowego w Sosnowcu kształcący się na kierunku technik eksploatacji portów i terminali biorą udział w stażach zawodowych w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A oddział w Pyrzowicach – Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice”.
Staże prowadzone są w oparciu o umowę zawartą między stronami zaangażowanymi w realizację staży. Program stażu obejmuje zagadnienia związane z nabywaniem umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy w rzeczywistych warunkach w porcie lotniczym.
Na stażu uczniowie/uczennice technikum mają szansę zdobycia cennej wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim doświadczenia. Będzie to świetna okazja do poznania realiów życia zawodowego, zdobycia nowych kompetencji zawodowych, nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami i możliwość zainicjowania dalszej współpracy.