Zakup symulatora lotu szybowca do pracowni lotniczej w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu

W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia pracowni zawodowych dla zawodu technik mechanik lotniczy – 3 zadania częściowe” do pracowni lotniczej w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 31 został zakupiony symulator lotu szybowca.

Elementami składowymi symulatora są:

– kompletny moduł symulatora z zasilaniem oraz monitorem obrazującym otoczenie i przyrządy.

– stanowisko kontroli lotu dla instruktora z monitorami i systemem bezpieczeństwa umożliwiającym awaryjne i bezpieczne opuszczenie symulatora w przypadku awarii lub doprowadzenia przez pilota do niekontrolowanego położenia.

Symulator szybowca umożliwia:

– przygotowanie ucznia do realistycznego szkolenia szybowcowego;

– zapoznanie się z procedurami przygotowania do lotu, symulację metod startu, za samolotem lub wyciągarką;

– realizację funkcji chwiejnicy szybowcowej, do treningu koordynacji ruchów sterowania;

– realizację funkcji zmiany wysokości lotu kabiny w celu uzyskania realistycznych wrażeń w fazie startu i lądowania (oderwanie, wytrzymanie przyziemienie), poprzez przemieszczenia pionowe kabiny w zakresie +/- 70 cm;

Zakupiony symulator lotu stanowi pomoc dydaktyczną dla uczniów/uczennic kształcących się na kierunkach lotniczych.