Egzamin SEP

Po zakończonym kursie na uprawnienia G-1 SEP z zakresu eksploatacji do 1 kV w dniu 27 marca 2022r. uczestnicy szkolenia przystąpili do egzaminu końcowego przed Komisją Kwalifikacyjną. Do egzaminu przystąpiło 11 uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Egzamin miał formę ustną. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.

W przeciągu 14 dni zostanie wydane im świadectwo kwalifikacyjne.

Witamy w świecie prawdziwej elektryki.