Kurs „Spawanie metodą MAG”

W dniu 8 kwietnia 2022r. rozpoczął się kurs pn. „Spawanie metodą MAG” dla uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. W szkoleniu bierze udział 10 uczestników projektu (1 grupa). Kurs prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 122B.

Celem przedmiotowego szkolenia jest nabycie przez jego uczestników umiejętności z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. Szkolenie obejmuje 145 jednostek szkoleniowych w tym 25 jednostek szkoleniowych po 45 minut to zajęcia teoretyczne prowadzone w salach lekcyjnych Technikum nr 4 Transportowego, a 120 jednostek szkoleniowych po 60 min to zajęcia praktyczne prowadzone w salach warsztatowych u Wykonawcy.

Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie uczestnicy uzyskają certyfikat i książeczkę spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dzięki szkoleniu uczniowie zdobędą dodatkowe uprawnienia, które będą mogli w przyszłości wykorzystać w pracy zawodowej.