Montaż platform schodowych wewnętrznych w Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznym w Sosnowcu.

W dniu 26 stycznia 2022r. dostarczono i zamontowano w budynku warsztatów szkolnych przy Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznym w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 dwie platformy schodowe wewnętrzne. Zamontowane platformy schodowe umożliwią osobom z niepełnosprawnością ruchową dostać się na teren warsztatów szkolnych.

Postępowanie na dostawę i montaż dwóch platform schodowych wewnętrznych, wykonanie niezbędnych połączeń, pomiarów i dokumentacji w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu zostało przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności.