OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. „WIZUALIZACJA DLA ARCHITEKTÓW”

Drodzy Uczestnicy Projektu ?

Uprzejmie Was informujemy, że właśnie dzisiaj tj. 14.07.2021r. na stronie internetowej szkoły:

https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/sites/default/files/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_nr_8_przeprowadzenie_szkolenia_pn._wizualizacja_dla_architektow.pdf

na stronie internetowej projektu: http://kompetencjeckziu25.pl/oferty/

oraz w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59215

zostało opublikowane zapytanie ofertowe nr 8 dotyczące przeprowadzenia szkolenia pn. „Wizualizacja dla architektów” dla uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Szkolenie skierowane jest dla 40 uczniów/uczennic CKZiU (4 grupy po 10 osób).

Oferty należy składać do dnia 30.07.2021r. do godz. 15.00 w formie papierowej (osobiście/za pośrednictwem osób trzecich, w tym jednego z operatorów pocztowych) pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 31, 41-200 Sosnowiec, sekretariat dyrektora (pokój nr 59, na parterze).

Zapraszamy Oferentów do wzięcia udziału w postępowaniu.