Otwarcie nowej pracowni w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu

W dniu 27 maja 2022r. w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu została otwarta nowa pracownia zawodowa dla uczniów/uczennic kształcących się na kierunkach kolejowych. Jest to symulator dyżurnego ruchu.
Symulator ten powstał w oparciu o komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, będące najnowocześniejszym rozwiązaniem technologicznym stosowanym w Europie. Głównym celem symulatora jest nabycie umiejętności bezpiecznego i operatywnego prowadzenia ruchu kolejowego, a także zminimalizowanie zarówno częstotliwości, jak i konsekwencji zdarzeń w ruchu kolejowym, dzięki symulacji zdarzeń nietypowych wymagających nietuzinkowych zachowań oraz kreowanie dobrych nawyków od przyszłych pracowników na stanowisku dyżurnego ruchu, od którego może zależeć ludzkie życie. Produkt powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu pasjonatów kolejnictwa i osób, dla których zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym jest priorytetem.
Symulator dyżurnego ruchu w CKZiU to koncepcja kompleksowa obejmująca przygotowanie sali, stanowisk oraz oprogramowania mającego szkolić przyszłych dyżurnych ruchu w oparciu o komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. To jedno z najnowocześniejszych rozwiązań oferowanych na rynku polskim.
Zakup i dostawa wszystkich elementów potrzebnych do wykonania stanowisk oraz oprogramowania wraz z licencjami potrzebnymi do zrealizowania zajęć edukacyjnych odbyło się w oparciu o zasadę konkurencyjności w projekcie „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

A oto o naszej nowej pracowni piszą lub mówią inni?

Poniżej podajemy adresy linków do programów telewizyjnych i wiadomości prasowych:

https://katowice.tvp.pl/60434227/kolej-na-zmiany-symulator-dla-kolejarza

http://kuriermiejski.com.pl/nowoczesna-pracownia-dyzurnego-ruchu-w-ckziu/

https://sosnowiec.naszemiasto.pl/technikum-nr-4-w-sosnowcu-z-nowoczesna-

https://dziennikzachodni.pl/sosnowieckie-technikum-z-nowa-pracownia-symu