PŁATNE STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

W projekcie „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 160 Uczestników Projektu może skorzystać w okresie wakacji z płatnych staży zawodowych u pracodawców. Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczestnik otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2000 zł.

Uczestnicy Projektu realizują staże między innymi w Firmach tj.: SimKol sp. z o.o. w Katowicach, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., MIRAI MOTORS Sp. z o. o. w Sosnowcu, Hotel Szafran i Restauracja Szafranowy Dwór w Czeladzi, MDA MOTO w Myszkowie, Salon i Serwis Porsche w Sosnowcu, Dealer Hyundai Spółka Jawna, PRIOR, Nissan, No Limit Spółka z o. o., 3 W Platforma Budowlana w Czeladzi, Spółdzielnia Niewidomych „PROMET”, CTL Logistics sp. z o. o., GTL oddział w Pyrzowicach Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice”, MZUK w Sosnowcu.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze stażu w firmie CTL Logistics sp. z o. o w Sosnowcu. Na staż do w/w Firmy skierowani są uczniowie/uczennice kształcący się na kierunku technik transportu kolejowego.