Podpisanie umowy – Kurs barbera

W dniu 12.03.2021r. została podpisana umowa dotycząca przeprowadzenia kursu barbera dla                        3 uczniów/uczennic (1 grupa) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.
Wykonawca na organizację w/w szkolenia został wyłoniony w trybie rozeznania rynku.
Kurs rozpocznie się już w czwartek, tj. 18.03.2021r.