Podpisanie umowy: „Kurs prawa jazdy kat. B”

W dniu 9 kwietnia 2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs prawa jazdy kat. B” dla 100 uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                    w Sosnowcu. Kurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.          O udziale w zajęciach każdy z uczniów zostanie poinformowany telefonicznie.