Podpisanie umowy na organizację szkoleń…

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15.02.2021r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami na organizację szkoleń dla uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu tj.:

  • Szkolenie: czynnik ludzki oraz prawo lotnicze;
  • Szkolenie: obsługa bezzałogowych statków powietrznych.

Wykonawcy w/w szkoleń zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego.

W najbliższym czasie będziemy kontaktować się i zapraszać zrekrutowanych w projekcie uczniów/uczennice na szkolenie z prawa lotniczego, czynnika ludzkiego czy obsługi bezzałogowych statków powietrznych.