Prace remontowe w Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym

Podczas prac remontowych sal dydaktycznych w Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym w Sosnowcu odsłoniły się dzieła z dawnych lat. Popatrzcie sami.