Rozpoczęcie kursu „Prawo jazdy kat. B”

Uwaga! Zaczynamy!?

W dniu 28 kwietnia 2021r. w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu, o godzinie 16.00 odbyły się pierwsze zajęcia teoretyczne w ramach kursu „Prawo jazdy kat. B” dla uczniów/uczennic CKZiU
w Sosnowcu.? W szkoleniu udział będzie brało 100 uczestników projektu (10 grup x 10 osób).

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć dydaktycznych przypadających na uczestnika, w tym:

  1. a) część teoretyczna – wykłady: 30 godz. lekcyjnych/1 osobę
  2. b) część praktyczna – jazda: 30 godz. zegarowych/1 osobę

Po zakończonym kursie uczestnicy szkolenia będą mieli opłacony egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.