Rozpoczęcie szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie

W dniu 23 października 2021r. w Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 rozpoczęła się pierwsza edycja szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym („SMS”). Szkolenie prowadzone jest przez firmę G&K Rail Consulting Sp. z o. o. wyłonioną w oparciu o zasadę konkurencyjności. Celem szkolenia jest przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu potwierdzającego zdobytą wiedzę w przedmiotowym zakresie. W ramach projektu w szkoleniu uczestniczyć będzie 50 uczniów/uczennic (5 grup po 10 osób) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Zakres godzinowy szkolenia obejmuje 32 godziny zajęć lekcyjnych/grupę. Po zakończonym szkoleniu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikaty.