Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana

Zakup drukarki 3 D
Wyposażenie pracowni projektowania i architektury krajobrazu w sprzęt komputerowy oraz meble
Technikum nr 4 Transportowe Adaptacja pomieszczenia na pracownię  transportu i spedycji
Wyposażenie pracowni obsługi podróżnych w zestawy komputerowe
Wyposażenie pracowni funkcjonowania portów lotniczych w zestawy komputerowe
Wyposażenie pracowni do komunikacji w języku obcym
Wyposażenie pracowni lotniczej
Zakup symulatora lotu szybowca – chwiejnica szybowcowa
Modernizacja sieci internetowej
Branżowa Szkoła I Stopnia Adaptacja pomieszczenia na cele pracowni technologii gastronomicznej
Zestaw elementów wyposażenia pracowni gastronomicznej
Wyposażenie pracowni projektowania i planowania żywienia w sprzęt komputerowy
T6echnikum nr 6 Grafiki Logistyki i Środowiska Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni druku mało i wielkoformatowego
Zakup plotera drukującego oraz elementów wyposażenia pracowni druku mało i wielkoformatowego
Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne

Branżowa Szkoła nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna

Wyposażenie pracowni mechatronicznej: ramię robota, zestaw narzędzi, sprzęt komputerowy, oprogramowanie specjalistyczne, dron
Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni symulacji CNC oraz pracowni mechatronicznej
Wyposażenie pracowni CNC w zestawy komputerowe
Zakup drukarki 3 D
Wyposażenie pracowni projektowania AUTO-CAD w zestawy komputerowe
Dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych
wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych