Szkolenie pn. „Wizualizacja dla architektów”

W dniach 3 – 5 września 2021r. w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 31 odbyło się szkolenie pn. „Wizualizacja dla architektów” dla pierwszej grupy uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Szkolenie adresowane jest do 40 uczestników projektu (4 grupy po 10 osób). Program szkolenia obejmował 20 godzin lekcyjnych dla każdej grupy.  Po zakończonym szkoleniu i pozytywnym zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie ukończenia szkolenia.