Szkolenie: „Projektowanie komputerowe z wykorzystaniem AUTO-CAD”

W dniu 22 stycznia 2021r. na stronie internetowej szkoły https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/…/zapytanie_ofertowe…
oraz w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2021-1060-28403 zostało opublikowane Zapytanie ofertowe nr 3/2021 dotyczące przeprowadzenia szkolenia pod nazwą „Projektowanie komputerowe                              z wykorzystaniem AUTO-CAD” dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu. Oferty należy składać do dnia 05.02.2021r. do godz. 15.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 4 Transportowe ul. Kilińskiego 31, 41-200 Sosnowiec, sekretariat dyrektora (pokój nr 59, na parterze).
Zapraszamy do udziału w postępowaniu.