Szkolenie SMS

Kolejna grupa uczestników/uczestniczek projektu zakończyła szkolenie z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym („SMS”). Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.