Wyłonienie wykonawcy na realizację robót budowlanych

W dniu 29.01.2021r. dokonano wyboru Wykonawcy na realizację robót budowlanych pn. „Prace adaptacyjno-remontowe sal dydaktycznych i dostosowanie toalet w budynku warsztatów szkolnych do potrzeb osób niepełnosprawnych” w projekcje „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Wynik postępowania dostępny jest na pod linkiem: https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/…/informacja_o_wyniku… oraz na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod nr: 2020-1060-25250.