Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt gastronomiczny.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych, Branżowa Szkoła I stopnia w Sosnowcu, przy ul. Szymanowskiego 3b została wyposażona w nowoczesne sprzęty gastronomiczne.
W pracowni technologii gastronomicznej stanęły praktyczne oraz nowoczesne stoły i szafki wykonane ze stali nierdzewnej. Zakupiono również okapy nierdzewne a także szereg wysokiej klasy urządzeń gastronomicznych tj.: chłodziarko-zamrażarki, salamander elektryczny, dekoracyjny stad ekspozycyjny, ekspozytor okrągły czy urządzenie do gotowania w niskiej temperaturze.
Wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotowego zamówienia odbyło się w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020