Zajęcia praktyczne w ramach kursu „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej”