Zajęcia praktyczne w ramach kursu „Prawo jazdy kat. B”

Rozpoczęły się już zajęcia praktyczne w ramach kursu „Prawo jazdy kat. B” dla uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Zajęcia praktyczne obejmują 30 godzin praktycznej nauki jazdy (naukę manewrów oraz jazda po mieście). Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów.

W/w kurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.