Zajęcia zawodoznawcze u pracodawcy

W dniu 25 maja 2022r. uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu kształcący się na kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyli w zajęciach zawodoznawczych pn. „Transport Kolejowy 2022: Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość” zorganizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie. Celem spotkania była popularyzacja wiedzy na temat kolei a także rozważania dotyczące jej historii i dalszego rozwoju. Prezentowane referaty były wyjątkową okazją do podzielenia się z uczestnikami wynikami własnych badań oraz pomysłów związanych z koleją.