Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej.

W dniu 24 grudnia 2020r. do Branżowej Szkoły I Stopnia przy ul. Szymanowskiego 3b w Sosnowcu zostało dostarczone wyposażenie do pracowni technologii gastronomicznej. Zakupiony sprzęt w ramach środków unijnych ma na celu poprawę warunków kształcenia zawodowego oraz ulepszenie oferty kształcenia
i podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów.