Zakup wyposażenia pracowni obsługi podróżnych.

W wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu zostało zakupione i dostarczone wyposażenie pracowni obsługi podróżnych.
Przedmiot zamówienia obejmował:
– stanowisko check-in/Gate – 2 szt.
W skład stanowiska wchodzi: komputer AIO (all in one), drukarka termiczna, czytnik dokumentów tożsamości.
– oprogramowanie – 1 szt.
Składa się z następujących modułów: Departure Control System, Check-in, Boarding, Baggage Reconciliation System, Weight and Balans, Aircraft Tournaroud Process.
Zakup wyposażenia pracowni przyczynia się do stworzenia nowoczesnej bazy edukacji zawodowej na kierunkach lotniczych w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu.