Zapytanie ofertowe dotyczące uszycia i dostawy umundurowania identyfikującego pracowników kolei dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu

W dniu 5 października 2021r. na stronie internetowej szkoły https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/sites/default/files/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_nr_17_dotyczace_uszycia_i_dostawy_umundurowania_indentyfikujacego_pracownikow_kolei_dla_uczniow_uczennic_ckziu_w_sosnowcu.pdf,

w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-1060-72629, a także na stronie internetowej projektu http://kompetencjeckziu25.pl/oferty/

zostało opublikowane Zapytanie ofertowe nr 17/2021 dotyczące uszycia i dostawy umundurowania identyfikującego pracowników kolei dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu. Oferty należy składać do dnia 18.10.2021r. do godz. 15.00 w formie papierowej (osobiście/za pośrednictwem osób trzecich, w tym jednego z operatorów pocztowych) pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 31, sekretariat dyrektora (pokój nr 59, na parterze) czynny w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30.Zapraszamy do udziału w postępowaniu.