„Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu.” to nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2022, który będzie realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Kiedy?

Okres realizacji projektu: 01.09.2020-31.10.2022

Dla kogo?

Uczestnicy projektu to 450 uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25

Wartość projektu?

Przyznane dofinansowanie: 4 505 795,12 PLN (wartość projektu 4 742 942,23PLN)

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego i podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Jakie będą formy wsparcia?

W projekcie przewidziane są następujące zadania:

  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  2. Kursy/Szkolenia  dla uczniów/uczennic CKZiU
  3. Staże zawodowe dla uczniów/uczennic CKZiU
  4. Stworzenia w CKZiU warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy
  5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  6. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?

Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się 12 października 2020r