Staże zawodowe uczniów/uczennic w MZUK w Sosnowcu

Park im. Jacka Kuronia jest zielonym zakątkiem znajdującym się na granicy Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Na jego terenie stacjonuje dział botaniczno – zoologiczny Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. Tutaj właśnie staże zawodowe odbywają uczniowie/uczennice z Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlanego w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 42 uczący się na kierunku technik architektury krajobrazu. Do zadań uczestników staży należy: przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni. Uczniowie/uczennice nadzorują pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkują rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

Uczniowie biorący udział w stażach doskonalą swoją wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim zdobywają wiedzę praktyczną zgodnie z współczesnymi zasadami kształtowania terenów zieleni.

sdr
dav
dav