Płatne staże zawodowe u pracodawców

W okresie wakacji uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z płatnych staży zawodowych u pracodawców. Takie staże przybliżą uczniom/uczennicom rzeczywiste warunki pracy i są okazją do zdobycia  przez nich/nie  dodatkowej wiedzy i umiejętności zawodowych.  W ramach stażu uczestnicy otrzymują stypendium stażowe w wysokości
2000 zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.
W tym roku w okresie wakacji ze staży skorzystało 53 uczniów/uczennic.
Przedsiębiorstwa, w których odbywają się staże to między innymi:
– „Jacek“ – Jacek Barański w Sosnowcu,
– PRIOR s.c. w Sosnowcu,
– Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA Oddział w Pyrzowicach – Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach,
– Hotel Szafran i Restauracja Szafranowy Dwór w Czeladzi,
– Dealer Hyundai Spółka Jawna w Dąbrowie Górniczej,
– CTL Logistics sp. z o. o.,
– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Częstochowie,
– Salon i Serwis Porsche w Sosnowcu,
– Grupa PGD Nissan w Sosnowcu,
– No Limit sp. z o. o. w Sosnowcu,
– Park im. Jacka Kuronia w Sosnowcu,
– Spółdzielnia Niewidomych PROMET w Sosnowcu,
– 3W Platforma Budowlana Sp. z o. o. w Czeladzi.
Staże zawodowe przebiegają zgodnie z założeniami oraz Indywidualnym Programem Stażu, który opracowano w porozumieniu z pracodawcami dla każdego uczestnika projektu.