W dniu 28 kwietnia 2022 roku uczniowie uczęszczający do Technikum nr 4 Transportowego w Sosnowcu, kształcący się na kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego. Celem zajęć było nabycie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia ruchu pociągów, obsługi systemów sterowania ruchem kolejowymi i sygnalizacji kolejowej. Zajęcia prowadzone były w pracowni, w której znajdowała się olbrzymia makieta kolejowa w skali H0 (1:87) i rzeczywiste komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.