Kurs na uprawnienia G-1 SEP z zakresu eksploatacji do 1 kV

W piątek, tj. 11.03.2022r w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 31 rozpoczął się kurs na uprawnienia G-1 SEP z zakresu eksploatacji do 1 kV dla uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.
W szkoleniu bierze udział 11 uczniów/uczennic. Program szkolenia obejmuje 45 godz./grupę. Zaplanowane są 4 grupy po 10 osób.
Dzięki szkoleniu uczeń/uczennica zdobędzie odpowiednią wiedzę o przepisach i wymaganiach dotyczących organizacji stanowiska pracy, z zachowaniem bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych do 1 kV.