Kolejna grupa zakończyła szkolenie „Projektowanie komputerowe z wykorzystaniem AUTO-CAD”

Kolejna grupa uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 podniosła swoje kompetencje cyfrowe w ramach kursu pn. „Projektowanie komputerowe z wykorzystaniem Auto-Cad”. W czwartek, tj. 23 grudnia 2021 roku szósta grupa licząca 12 uczestników/uczestniczek projektu zakończyła szkolenie i uzyskała zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu.
Łącznie w ramach projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” w/w szkolenie ukończyło  60 uczniów/uczennic (6 grup po 10 osób).

Wszystkim uczestnikom szkolenia gratulujemy ukończenia kursu oraz życzymy sukcesów
w korzystaniu z programu w praktyce projektowej.