Kurs pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej”.

W sobotę, tj. 13 marca 2021 roku rozpoczęły się teoretyczne zajęcia w ramach kursu pn.

Kurs skierowany jest dla 48 uczniów/uczennic (4 grupy po 12 osób) zawodów mechanicznych tj.:  technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Zakres godzinowy szkolenia obejmuje 67 godz. zajęć lekcyjnych dla każdej grupy
(w tym 52 godziny  teorii w salach zapewnionych przez Zamawiającego oraz 15 godzin praktyki u Wykonawcy usługi). Kurs kończy się egzaminem UDT.