Kurs „Podnośniki ruchome, podesty”

W Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu rozpoczął się kurs „Podnośniki ruchome, podesty” dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.
Celem kursu jest przekazanie rzetelnej i zweryfikowanej wiedzy pozwalającej na uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora.
Szkolenie prowadzone jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza 25.
Zakres godzinowy kursu obejmuje 24 godziny lekcyjne dla każdej grupy. Szkolenie skierowane jest do 24 uczniów (3 grupy po 8 osób).