Kurs prawa jazdy, wyposażenie pracowni zawodowych.

Miło jest nam Was poinformować, że w ramach projektu zostały ogłoszone dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  1. „Kurs prawa jazdy kat. B – 2 zadania częściowe” dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu
  2. „Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych dla zawodu technik mechanik lotniczy tj. lotniczych tablic dydaktycznych.”

Postępowania dostępne są na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ckziu_sosnowiec/proceedings

Oferty należy składać do dnia 12.03.2021r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2021, godz. 9.15.