Rozpoczęcie szkolenia „Czynnik ludzki”

W sobotę, tj. 22 maja 2021r. odbyły się pierwsze zajęcia dla pierwszej grupy w ramach kursu „Czynnik ludzki”. Zajęcia adresowane są do 24 uczestników projektu (3 grupy po 8 osób). Szkolenie obejmuje po 15 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, materiały pomocnicze do nauki (notes, długopis). Przewidziane są również przerwy kawowe.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.