Rozpoczęcie zajęć z języka angielskiego

W dniu 20.02.2021r. w Technikum nr 4 Transportowym
w Sosnowcu rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego ogólnego/zawodowego dla uczestników projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”. Program kursu obejmuje
20 godzin dla każdej grupy. Zajęcia mają na celu kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i w budynku