Rozpoczęcie zajęć ze szkolenia pn. „Prawo lotnicze“

W sobotę, tj. w dniu 24 kwietnia 2021r. odbyły się pierwsze zajęcia ze szkolenia pn. „Prawo lotnicze“.

W zajęciach uczestniczyć będzie maksymalnie 24 uczniów/uczennic (3 grupy po 8 osób) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Celem kursu jest propagowanie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego rzetelnej i zweryfikowanej wiedzy z zakresu europejskich przepisów lotniczych wśród personelu organizacji obsługowych, organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz organizacji szkoleniowych, głównie w obszarze lotnictwa ogólnego. Zakres godzinowy kursu obejmuje 12 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. W ramach udzielonego zamówienia każdy uczestnik po zakończonym kursie i pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.