Rusza nowy program CKZiU

„Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu.” to nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2022, który będzie realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego i podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne.