Staże zawodowe w firmach logistycznych

Uczniowie/uczennice z Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, kształcący się na kierunku technik logistyk biorą udział w stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” (EFS). Staże odbywają się w przedsiębiorstwach logistycznych tj.: Heraeus Electro-Nite Polska Spółka z o.o. w Sosnowcu, 3W Platforma Budowlana w Czeladzi.  Uczestnicy stażu mają dostęp do profesjonalnych programów tj. SAP, a to pozwala na nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami, zarządzania zapasami i magazynem oraz zarządzania usługami firm spedycyjnych, jednocześnie przygotowuje młodzież do startu na rynku pracy. Ta forma nauki rozszerza horyzont, podnosi możliwości kształcenia oraz zwiększa atrakcyjność na rynku pracy.

dav
sdr
dav