Szkolenie pn. „Kurs dla instalatorów odnawialnych źródeł energii: pompy ciepła”

W sobotę, tj. 04.12.2021r. w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 31 przeprowadzone zostało szkolenie pn. „Kurs dla instalatorów odnawialnych źródeł energii: pompy ciepła”. W szkoleniu brało udział 7 uczestników/uczestniczek projektu (I grupa). Zakres godzinowy szkolenia obejmował 26 godzin. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Celem szkolenia było wprowadzenie każdego uczestnika do świata pomp ciepła oraz przygotowanie praktyczne podczas zajęć warsztatowo-montażowych. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu upoważniające do udziału w egzaminie państwowym na certyfikowanego instalatora systemów odnawialnych źródeł energii: pompy ciepła.