Podpisanie umowy na szkolenie „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej”

Chcieliśmy Was poinformować, że w dniu 09.03.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie szkolenia pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej” dla 48 uczniów (4 grupy po 12 osób) CKZiU w Sosnowcu.

Pierwsza grupa rozpocznie kurs już w ten weekend, w Technikum nr 4 Transportowym przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu. O udziale w zajęciach każdy z uczniów zostanie poinformowany telefonicznie.