Umundurowanie identyfikujące pracowników kolei.

W dniu 5.03.2021r. dostarczono umundurowanie identyfikujące pracowników kolei w postaci mundurów damskich, mundurów męskich, czapek mundurowych i toczków dla 50 uczniów/uczennic uczęszczających do Technikum nr 4 Transportowego w Sosnowcu, w zawodzie technik transportu kolejowego. Zamówienie zostało zrealizowane w oparciu o postępowanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Już od najbliższego poniedziałku uczniowie będą mogli zgłaszać się do biura projektu w Technikum nr 4 Transportowym, pokój nr 17 po odbiór umundurowania.