Wyłonienie wykonawcy na szkolenie pn. „Obsługa wózków widłowych”

W dniu 23.02.2021r. został wyłoniony wykonawca na przeprowadzenie szkolenia pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej” dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu. Informacja o wyniku postępowania jest dostępna na stronie internetowej szkoły pod adresem: https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/sites/default/files/do-pobrania/informacja_o_wyniku_postepowania_w_ramach_zapytania_ofertowego_nr_4_2021.pdf oraz w bazie konkurencyjności pod numerem 2021-1060-31089.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcą za udział w postępowaniu.