Zajęcia z języka angielskiego

W Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 31 rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego ogólnego/zawodowego dla drugiej grupy. Program obejmuje 20 godz. dla każdej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty.