Podpisanie umowy na zakup i dostawę wyposażenia do prowadzenia kursów gastronomicznych

W dniu 01.02.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na zakup i dostawę wyposażenia do prowadzenia kursów gastronomicznych dla uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, w projekcie „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” (EFS).
Wyżej wymienione wyposażenie zostanie dostarczone do Branżowej Szkoły I Stopnia w Sosnowcu, przy ul. Szymanowskiego 3b.