Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia pn. „Szkolenie z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym („SMS”)”

W dniu 20 sierpnia 2021r. na stronie internetowej szkoły https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/sites/default/files/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_nr_9_przeprowadzenie_szkolenia_pn._szkolenie_z_zakresu_systemu_zarzadzania_bezpieczenstwem_w_transporcie_kolejowym_sms.pdf ,

w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-1060-65436, a także na stronie internetowej projektu http://kompetencjeckziu25.pl/oferty/ zostało opublikowane Zapytanie ofertowe nr 9/2021 w zakresie przeprowadzenia szkolenia pn. „Szkolenie z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym („SMS”)” dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu.
Oferty należy składać do dnia 30.08.2021r. do godz. 15.00 w formie papierowej (osobiście/za pośrednictwem osób trzecich, w tym jednego z operatorów pocztowych) pod adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 31, sekretariat dyrektora (pokój nr 59, na parterze).
Zapraszamy do udziału w postępowaniu.