Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy mebli do pracowni zawodowych

W dniu 20 sierpnia 2021r. na stronie internetowej szkoły https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/sites/default/files/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_nr_10_dotyczace_zakupu_i_dostawy_mebli_do_pracowni_zawodowych.pdf , w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-1060-65447, a także na stronie internetowej projektu http://kompetencjeckziu25.pl/oferty/ zostało opublikowane Zapytanie ofertowe nr 10/2021 dotyczące zakupu i dostawy mebli do pracowni zawodowych.
Oferty należy składać do dnia 30.08.2021r. do godz. 15.00 w formie papierowej (osobiście/za pośrednictwem osób trzecich, w tym jednego z operatorów pocztowych) pod adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 31, sekretariat dyrektora (pokój nr 59, na parterze).
Zapraszamy do udziału w postępowaniu.