Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia pn. „Operator CNC/obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie”

W dniu 18 maja 2021r. ponownie na stronie internetowej szkoły https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/sites/default/files/do-pobrania/zapytanie_ofertowe_nr_6_przeprowadzenie_szkolenia_pn._operator_cnc_obsluga_obrabiarek_sterowanych_numerycznie1.pdf , w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-1060-48875, a także na stronie internetowej projektu http://kompetencjeckziu25.pl/oferty/ zostało opublikowane Zapytanie ofertowe nr 6/2021 dotyczące przeprowadzenia szkolenia pod nazwą „Operator CNC/obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie” dla uczniów/uczennic CKZiU
w Sosnowcu. Oferty należy składać do dnia 31.05.2021r. do godz. 15.00 w formie papierowej (osobiście/za pośrednictwem osób trzecich, w tym jednego z operatorów pocztowych) pod adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 31, sekretariat dyrektora (pokój nr 59, na parterze).
Zapraszamy do udziału w postępowaniu.