Zimny i ciepły bufet

W dniu 6 kwietnia 2022r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach kursu „Zimny i ciepły bufet”. Szkolenie dedykowane jest dla 5 uczestników projektu (3K, 2M) kształcących się na kierunku kucharz …

Zakończenie szkolenia „Kulinarna uczta”

Zakończył się 70-godzinny kurs pn. „Kulinarna uczta” organizowany w ramach projektu „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” EFS. W kursie brali udział uczniowie/uczennice Branżowej Szkoły I Stopnia w Sosnowcu kształcący się …

Kurs „Spawanie metodą MAG”

W dniu 8 kwietnia 2022r. rozpoczął się kurs pn. „Spawanie metodą MAG” dla uczniów/uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. W szkoleniu bierze udział 10 uczestników projektu (1 grupa). …

Egzamin SEP

Po zakończonym kursie na uprawnienia G-1 SEP z zakresu eksploatacji do 1 kV w dniu 27 marca 2022r. uczestnicy szkolenia przystąpili do egzaminu końcowego przed Komisją Kwalifikacyjną. Do egzaminu przystąpiło …

Kurs „Podnośniki ruchome, podesty”

W Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu rozpoczął się kurs „Podnośniki ruchome, podesty” dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Celem kursu jest przekazanie rzetelnej i zweryfikowanej wiedzy …

Kurs „Finger Food”

Kolejna grupa 5 uczniów/uczennic z Branżowej Szkoły I Stopnia przy ul. Szymanowskiego 3B podnosi  swoje umiejętności kulinarne w ramach kursu pn. „Finger Food”. Program szkolenia obejmuje 80 godzin. Podczas kursu …